"Om du vill få bra betyg måste du ha sex med mig"

Ekvationen är enkel.
En utbildad flicka är en starkare flicka.
Problemet?
Våld, hot och ständiga kränkningar.
Det här är berättelsen om sjuttonåriga Yeama, som tvingades ha sex med sin lärare under ett helt år för att få godkända betyg.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Omni-redaktionens åsikter.

E

n flicka i flipflop-tofflor studsar mellan vattenpölarna. Luften är fuktig och varm.

En skolbyggnad skymtar längs vägen i den lilla byn i Sierra Leone. Där inne väntar Yeama.

Hon är 17 år gammal, har två barn, och heter egentligen något annat.

Hon är klädd i en gul klänning med ett tunt skärp runt midjan och har skaffat barnvakt för att kunna prata om det som alla vet pågår, men ingen vågar tala högt om.

Yeama blev sexuellt utnyttjad av sin lärare under ett års tid.

Lärare och rektorer som utnyttjar utsatta flickor sexuellt för att eleverna ska klara sina examina och få bättre betyg.

– Sexuella övergrepp mot flickor i skolan är vanligt. Det är uttalat att det är mutor eller sex som gäller för att få godkända betyg, säger hon.

V

åld mot flickor i skolan är ett problem över hela världen och Plan International Sverige bedömer att över hundra miljoner flickor utsätts för någon typ av våld i sin skolmiljö varje år.

En av dessa är Yeama.

Första gången det hände var hon 15 år gammal och hade precis börjat i en ny skola. Trots att hon gjorde bra ifrån sig blev hon gång efter gång underkänd av sin lärare. När hon frågade vad hon kunde göra för att höja sina betyg svarade han: ”Om du vill få bra betyg måste du ha sex med mig”.

Varenda dag bad han mig, ibland flera gånger om dagen. Under ett helt års tid höll det på. Yeama, 17 år

– Så vi gjorde det. Inne på hans kontor i skolan.

Men övergreppen slutade inte där.

– Varenda dag bad han mig, ibland flera gånger om dagen. Under ett helt års tid höll det på.

Y

eamas historia är inte unik. Var tionde flicka under 20 års ålder har blivit utsatt för sexuellt våld. Och risken för överfall och övergrepp i eller på väg till skolan bidrar till att föräldrar avstår från att skicka sina döttrar dit.

Den tillgängliga statistiken, från i huvudsak USA och Thailand, vittnar även om att HBTQ-personer är speciellt utsatta för könsbaserat och sexuellt våld i skolan. Hur utsattheten ser ut i låg- och medelinkomstländer är i dagsläget inte kartlagt.

Båda Yeamas barn, en fyraåring och en tvååring, är resultat av sexuella övergrepp, och spiralen som påbörjas i skolmiljön kan vara ödesdiger.

En utbildad flicka har högre framtida inkomst, större möjlighet till individuella livsval och gifter sig i regel senare i livet, vilket resulterar i färre och friskare barn. För många flickor som tvingas sluta skolan väntar istället barnäktenskap, graviditetsrelaterade komplikationer och begränsade framtida möjligheter.

Jag skulle vilja säga till de lärare som gör så här mot barn att de ska sluta kränka våra rättigheter. Yeama, 17 år
R

egnperioden ligger tung över Sierra Leone, men Yeama tror att molnen snart spricker upp, både för henne och andra flickor.

Genom att berätta sin historia vill hon hjälpa andra, och stoppa sexuellt våld mot flickor i skolan.

Hon vill bli advokat och kämpa för deras rättigheter.

– Jag skulle vilja säga till de lärare som gör så här mot barn att de ska sluta kränka våra rättigheter. Vi barn är framtidens ledare och vi kommer att sluta gå i skolan om vi riskerar att råka ut för övergrepp när vi går dit.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Omni-redaktionens åsikter.