En flickas framtid

Fem år gammal och bortlovad i äktenskap. Tretton år gammal och gravid efter en våldtäkt.
Framtiden för världens flickor är hotad.
Efter en lång period av framsteg har det politiska klimatet hårdnat runt om i världen – och flickors rättigheter står mitt i skottlinjen.
I två kapitel granskar Plan International Sverige fyra av de största hoten som världens flickor står inför i dag: barnäktenskap och graviditet, samt våld och utbildning.