"Hon förstår det inte själv, hur skulle hon kunna det?"

Barn ska inte föda barn.
Och barn ska inte gifta sig.
Barnäktenskap och tidiga graviditeter är två av de största hoten mot flickors framtid.
Det här är berättelsen om femåriga Asa, som är på väg mot äktenskapet, och tonåriga Hilda, som precis fött sitt första barn.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Omni-redaktionens åsikter.

A

sa är fem år gammal och vill hemskt gärna visa upp sin favoritklänning. Den är rosa och skrynklig och dekorerad med guldfärgade paljetter.

Vad Asa kommer ha på sig under sin bröllopsdag vet hon inte ännu, att hon ska gifta sig är däremot redan bestämt.

Precis som sina tre systrar har Asa redan blivit bortlovad.

– Hon förstår det inte själv, hur skulle hon kunna det? Hon är alldeles för ung, säger hennes far Sanju.

Gud gav mig döttrar, detta är mitt öde. Men jag älskar dem djupt. Asas pappa Sanju

De bor tillsammans i den nepalesiska regionen Rautahat, och Sanju säger att de alltid gjort på det här viset.

Familjen tillhör en etnisk minoritet som är diskriminerad i samhället.

– Då är det inte lätt att hitta en bra friare. Gud gav mig döttrar, detta är mitt öde. Men jag älskar dem.

Två av Asas tre systrar.
B

eslutet är grundat i tradition och fattigdom, men även en tro på att äktenskapet innebär en trygghet för döttrarna.

– De får bo kvar hos oss till de är 14 år gamla, men en dag måste de lämna. Självklart kommer de gråta, men det kommer jag och deras mor också.

Samtidigt upplevs många flickor som en ekonomisk börda, och att gifta bort sina döttrar ses som den enda möjligheten för familjens överlevnad.

47 000 flickor gifts bort mot sin vilja, varje dag.

Asa och hennes systrar är alltså långt ifrån ensamma. Av världens alla kvinnor över 18 år beräknas 720 miljoner ha ingått äktenskap innan sin 18-årsdag, och en tredjedel innan de fyllt 15 år.

– Det viktigaste för mig är att svärsönerna kommer från bra hem. Jag pratar med deras föräldrar, och sedan kommer vi överens om ett pris.

A

tt gå i skola är uteslutet för systrarna från Rautahat, familjen har inte råd. Deras framtid ligger i att gifta sig och ta hand om hemmet. Och just otillräcklig utbildning eller oavslutade studier är vanliga och direkta konsekvenser av barnäktenskap.

En annan är graviditet.

700 mil västerut och på andra sidan ekvatorn från Asa sitter 16-åriga Hilda i gassande solsken och lutar sig mot en tegelvägg.

Allt som hade med sex att göra var en chock. Jag var livrädd. Hilda, 16 år

Hon bor i Malawi och blev bortgift när hon var 14 år gammal. Då hade hon inget begrepp om vad äktenskapet skulle innebära.

– Min man slog mig och nekade mig mat. Allt som hade med sex att göra var en chock. Jag var livrädd.

Hilda, 16 år, blev bortgift när hon var 14 år.

120 miljoner flickor runt om i världen har blivit utsatta för sexuellt våld, och risken för att smittas av HIV är tre gånger så stor som för pojkar och unga män.

O

ch snart skulle Hilda bli varse ytterligare en hälsomässig fara. Hon blev gravid.

En graviditet hon överlevde, till skillnad från många andra.

Den vanligaste dödsorsaken bland flickor mellan 15 och 19 år är nämligen graviditetsrelaterad. 70 000 flickor dör varje år, och barnäktenskap är en starkt bidragande faktor.

Hilda bor i Malawi och vill bli advokat.

Och för de flickor som överlever förlossningen väntar andra svåra hälsokonsekvenser, som obstetrisk fistel. Omkring två miljoner flickor och kvinnor i världen lever med fistel, en skada i underlivet som gör att de inte kan kontrollera sin urin eller avföring.

K

onsekvenserna för en flicka som tvingas in i barnäktenskap är omfattande, men för Hilda har livet tagit en ny vändning.

I dag har hon lämnat sin man, och hon hjälper nu andra flickor att ta samma steg som hon själv gjort.

– Att kunna hjälpa andra betyder allt för mig.

Annons

Detta innehåll är framtaget av vår partner. Det är inte skrivet av och behöver inte nödvändigtvis reflektera Omni-redaktionens åsikter.